GALLERY

Rally navigator Karolína Jugasová

Barum Czech Rally team

PRENATAL DIAGNOSTICS CENTER – PREDIKO, s.r.o.

RNDr. Jaroslav Loucký

CEO of companies PREDIKO s.r.o., IMALAB s.r.o. and MEDIEKOS LABOR s.r.o.

Zlín Radio team

Rally racer Antonín Tlusťák and moderator Lejla Abassová

Irena Berková – champion of the Czech Republic in MTB marathon

MUDr. Lubomír Nečas

Avion Big Band and TŠ  Mědílkovi Zlín

Band “Free Fall”

Zdena Wasserbauerová

Tomáš Řehák – chimney sweeper

Libor Láznička